Mục đích của việc xem nét mặt là gì

Khám phá con người thật của mình Trong mỗi chúng ta đều có một khát khao: đó là khám phá con người thật của mình. Tất cả chúng ta cũng đều cảm nhận được thiên hướng của cả cuộc đời mình: đó là bộc lộ một cách trọn vẹn nhất thứ ánh sáng tuyệt diệu […]

Xem chi tiết

Tại sao bạn lại muốn xóa đi nếp nhăn trên khuôn mặt

Việc học cách trân trọng những tính cách khác nhau thuộc Nguyên tố Kim đã giúp tôi chấp nhận đồng thời coi trọng những phương pháp cần thiết để tiếp cận cuộc sống cũng như phương pháp kiểm soát năng lượng của bản thân theo hướng tích cực. Nó cũng giải thích vì sao công […]

Xem chi tiết

Đôi mắt yêu thương là gì

Tính cách có làm ảnh hưởng đến mối quan hệ không Tôi bắt gặp nhiều điều xảy ra theo rất nhiều cách. Tất cả chúng ta chỉ mải chú ý đến tính cách của mình, và điều này ảnh hưởng đến cách ta thiết lập quan hệ với người khác. Tính cách thực chất là […]

Xem chi tiết

Có nên thay đổi tính cách vì người hàng xóm

Mối quan hệ của những người hàng xóm Tôi từng có hai người láng giềng và mối quan hệ giữa họ không được tốt đẹp. Người thứ nhất là một phụ nữ rất tiêu biểu cho Nguyên tố Kim, là người cực kỳ nhạy cảm. Người thứ hai vừa mới dọn đến ngôi nhà bên […]

Xem chi tiết