Đặc điểm ở ba vùng trên khuôn mặt có gì nổi bật

Cũng giống như trường hợp khuôn mặt được chia theo chiều dọc và ta biết được những ý nghĩa mới, nó còn có thể được chia theo cách khác. Trong trường hợp này, ba vùng khác nhau được chia theo chiều ngang sẽ cung cấp cho bạn thông tin về khuynh hướng tư duy và […]

Xem chi tiết

Hai phần của khuôn mặt mang ý nghĩa gì

Nếu bạn chia đôi khuôn mặt của ai đó theo chiều dọc và quan sát riêng từng bên, thì bạn có thể nhìn thấy hai hình ảnh rất khác biệt. Có lẽ bạn đã từng xem các bức ảnh “ảo thuật” (chúng thật sự cho thấy rất rõ điều vừa nêu) bằng cách chọn một […]

Xem chi tiết